Kansen in het M-decreet

Dit boekje is een gezamenlijk project van 7 belangenverenigingen onder de naam Overleggroep OKLO. Nld-vereniging vzw is een van hen.

In 80 pagina's (bijlagen inbegrepen) worden de volgende thema's besproken:

- de betekenis van het M-decreet voor ouders

- de belangrijkste veranderingen in het onderwijs als gevolg van het M-decreet

- de positieve kansen voor ouders, leerlingen, leraren en scholen in het M-decreet

Hiermee krijg je als ouder een bruikbaar hulpmiddel bij je zoektocht naar gepaste maatregelen voor je kind met specifieke onderwijsbehoeften.

Een genuanceerd verhaal zonder overdrijving of bangmakerij, maar met echte kansen voor de toekomst van je kind.


Hoe bestellen

De brochure kost 10 € inclusief verzendingskosten. Men kan het bestellen door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 7330 1895 7769. Stuur je adresgegevens naar info@nld-vereniging.be. De brochure wordt opgestuurd zodra de betaling is ontvangen.