Wat is NLD?

NLD staat voor non verbal learning disabilities, in het Nederlands niet verbale leerstoornis. De Canadese neuropsycholoog Byron P. Rourke beschreef deze stoornis voor het eerst in 1978. Het verbale niveau en het verwerken van auditieve informatie is goed tot heel goed. Ze kunnen vlot spreken en hebben een ruime woordenschat. Mensen met NLD hebben een gemiddeld tot hoog verbaal IQ. Het verwerken van visuele informatie verloopt daarentegen heel wat minder vlot. Ze hebben een gebrekkig ruimtelijk inzicht en visueel geheugen. Het zich kunnen orienteren verloopt erg moeizaam.

Kenmerken van NLD

Sterke punten
Zwakke punten

- gebrekkig visueel geheugen

- zwak ruimtelijk inzicht

- problemen met motoriek

- problemen met logisch wiskundig denken

- moeilijkheden met oriëntatie

- weinig sociaal inzicht (o.a. naïviteit...)